IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


2016 Tpsa National Level III

Match Date: 2016-08-13
Match Discipline: Action Air
Match Director: Chen, Hsin-Hung / Philip
Range Master: Liu, Donald Huai-Jen
Stats Director: Kay Wang

Open 
   1. PENG,WEI-HUA (TPE)
   2. CHAN,TENG-HSIUNG 
   3. CHANG,KAI-MING 
   4. TSAI HO-CHIEN 
   5. LAI,YU-CHEN 
   6. CHEN,HSIN-HUNG 
   7. PU,CHIEN-TING 
   8. YANG,KUN-LIN 
   9. MAK,HOI-CHAU 
  10. HSIEN, TZU-YUAN 

Standard 
   1. CHOU,YIN-CHENG (TPE)
   2. SHAN,TING-HSUAN 
   3. KE,PEI-CHEN 
   4. LIN,FU 
   5. CHEN-WEN,TIEN-LUNG 
   6. LIN,LI-CHIN 
   7. LIU,HAN-LIN 
   8. CHIANG,YAO-HSIANG 
   9. LI,YAO-CHUNG 
  10. KE,PO-I 

Production 
   1. CHIU,CHEN-SU (TPE)
   2. CHENG,CHIA-HUA 
   3. LI,CHUN-TE 
   4. YIN,HSUEH-CHIEN 
   5. LIAO,KUN-YU 
   6. CHIEN,TZU-YU 
   7. KANG,TZU-CHI 
   8. CHEN,I-HUNG 
   9. CHEN,HSIANG-CHI 
  10. TSAI,SUNG-HUA 

Standard Junior
   1. LIN,KUO-AN (TPE)
   2. CHUANG,PO-WEN 
   3. CHUANG,YU-MING 
   4. CHUANG,PO-CHUN 
   5. TSUI,KUEI-SHUN