Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2013-06-14
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Alexander Romanuk
Range Master: Andrei Fedorov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Rybalkin Oleg (RUS)
   2. Ilin Vsevolod 
   3. Kirisenko Andrey 
   4. Khalitov Roman 
   5. Minakov Evgeniy 
   6. Orlov Sergey 
   7. Braginsky Igor 
   8. Zalichev Aleksandr 
   9. Ilin Aleksandr 
  10. Chamyan Vladimir 

Standard 
   1. Plaksin Vasiliy (RUS)
   2. Shevchenko Sergey 
   3. Konov Sergey 
   4. Skopin Maksim 
   5. Petukhov Aleksandr 
   6. Verkholantsev Aleksandr 
   7. Pravednikov Vladimir 
   8. Zamerets Oleksandr 
   9. Laka Andrey 
  10. Fersakov Vasiliy 

Standard Manual 
   1. Zamula Vitaliy (RUS)
   2. Shashin Konstantin 
   3. Kononenko Pavel 
   4. Nikolaev Yuriy 
   5. Korkodinov Vladimir 
   6. Yakimov Pavel 
   7. Mashechkov Artyem 
   8. Skvortsov Sergey 
   9. Yunev Denis 
  10. Sivkov Sergey 

Modified 
   1. Voyno Aleksandr (RUS)
   2. Venetskiy Aleksandr 
   3. Voyno Aleksey 
   4. Chernousov Evgeniy 
   5. Chernousov Dmitriy 
   6. Myagkikh Roman 
   7. Tatarkin Aleksey 
   8. Ananichev Vladimir 
   9. Ryazantsev Dmitriy 
  10. Nevolin Aleksey 

Open Lady
   1. Karelina Alyena (RUS)
   2. Shvarts Mariya 
   3. Rumyantseva Natalya 
   4. Korobeynik Tatyana 
   5. Inozemtseva Svetlana