Match Results


Kiev Rifle Open

Match Date: 2010-04-25 
Match Discipline: Rifle 
Match Director: Milyukov Alexander 
Range Master: Abbasov Ruslan 
Stats Director: Porokhnyak Andrij 

Open Semi-Auto 
   1. Vinduska, Vaclav (CZE)
   2. Kolyada, Pavlo 
   3. Zagurnyi, Igor 
   4. Moroz, Ihor 
   5. Shevchenko, Sergej 
   6. Kovtun, Vyacheslav 
   7. Galagan, Vasilij 
   8. Trufanov, Aleksej 
   9. Varinskij, Evgenij 
  10. Bezvershenko, Denis 

Standard Semi-Auto 
   1. Fedorchuk, Alexander (UKR)
   2. Volochaev, Denis 
   3. Pikhulja, Aleksandr 
   4. Proskuryakov, Andrej 
   5. Khrapovitskij, Aleksandr 
   6. Matyah, Vitalij 
   7. Nagirnyak, Yurij 
   8. Zavgorodnii, Igor 
   9. Luzhevskij, Ruslan 
  10. Streltsov, Sergii