Match Results


Kiev Rifle Open

Match Date: 2010-04-25
Match Discipline: Rifle
Match Director: Milyukov Alexander
Range Master: Abbasov Ruslan
Stats Director: Porokhnyak Andrij

Open Semi-Auto 
   1. Vinduska, Vaclav (CZE)
   2. Kolyada, Pavlo 
   3. Zagurnyi, Igor 
   4. Moroz, Ihor 
   5. Shevchenko, Sergej 
   6. Kovtun, Vyacheslav 
   7. Galagan, Vasilij 
   8. Trufanov, Aleksej 
   9. Varinskij, Evgenij 
  10. Bezvershenko, Denis 

Standard Semi-Auto 
   1. Fedorchuk, Alexander (UKR)
   2. Volochaev, Denis 
   3. Pikhulja, Aleksandr 
   4. Proskuryakov, Andrej 
   5. Khrapovitskij, Aleksandr 
   6. Matyah, Vitalij 
   7. Nagirnyak, Yurij 
   8. Zavgorodnii, Igor 
   9. Luzhevskij, Ruslan 
  10. Streltsov, Sergii