Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2010-06-18 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Polegeshko Aleksander 
Range Master: Denisov Viatheslav 
Stats Director: Kuprianov Kiril 

Standard 
   1. Pitchugin, Aleksey (RUS)
   2. Kaunisto, Vesa 
   3. Lipatov, Sergey 
   4. Betin, Aleksander 
   5. Zryachev, Nikolay 
   6. Ivanov, Sergey 
   7. Gushin, Mikhail 
   8. Gladilkin, Ivan 
   9. Lyubimov, Aleksander 
  10. Danilovitch, Pavel 

Production 
   1. Ragozin, Aleksey (RUS)
   2. Onshin, Nikolay 
   3. Titov, Vladimir 
   4. Rozhkov, Artem 
   5. Godov, Ivan 
   6. Kozhurov, Igor 
   7. Panov, Sergey 
   8. Fayustov, Denis 
   9. Svistelnikov, Roman 
  10. Pospelov, Konstantin 

Standard Lady
   1. Gushina, Maria (RUS)
   2. Barinova, Mira 
   3. Shushpanova, Elizaveta 
   4. Vasilieva, Vera 
   5. Bikova, Elena 

Production Lady
   1. Chernenko, Anastasia (RUS)
   2. Mishelov, Anna 
   3. Panova, Tatiana 
   4. Minaeva, Margarita 
   5. Nesterova, Nataliya