Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2010-06-18
Match Discipline: Handgun
Match Director: Polegeshko Aleksander
Range Master: Denisov Viatheslav
Stats Director: Kuprianov Kiril

Standard 
   1. Pitchugin, Aleksey (RUS)
   2. Kaunisto, Vesa 
   3. Lipatov, Sergey 
   4. Betin, Aleksander 
   5. Zryachev, Nikolay 
   6. Ivanov, Sergey 
   7. Gushin, Mikhail 
   8. Gladilkin, Ivan 
   9. Lyubimov, Aleksander 
  10. Danilovitch, Pavel 

Production 
   1. Ragozin, Aleksey (RUS)
   2. Onshin, Nikolay 
   3. Titov, Vladimir 
   4. Rozhkov, Artem 
   5. Godov, Ivan 
   6. Kozhurov, Igor 
   7. Panov, Sergey 
   8. Fayustov, Denis 
   9. Svistelnikov, Roman 
  10. Pospelov, Konstantin 

Standard Lady
   1. Gushina, Maria (RUS)
   2. Barinova, Mira 
   3. Shushpanova, Elizaveta 
   4. Vasilieva, Vera 
   5. Bikova, Elena 

Production Lady
   1. Chernenko, Anastasia (RUS)
   2. Mishelov, Anna 
   3. Panova, Tatiana 
   4. Minaeva, Margarita 
   5. Nesterova, Nataliya