Match Results


Championship Of Central Federal Region

Match Date: 2019-03-01
Match Discipline: Action Air
Match Director: Dyatlov Yuriy
Range Master: Barsukov Nikolay
Stats Director: Natalya Vorobeva

Open 
   1. Lobanov, Artem V (RUS)
   2. Saltovskiy, Sergey S 
   3. Solovev, Aleksandr S 
   4. Chaparin, Ivan D 
   5. Makartsev, Artem D 
   6. Runova, Polina A 
   7. Persianov, Aleksandr R 
   8. Persianov, Roman V 
   9. Evseev, Aleksey A 
  10. ** Runov, Andrey V ** 

Standard 
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Sharafanenko, Daniil P 
   3. Evdokimov, Vadim M 
   4. Shulepnikov, Dmitriy V 
   5. Galonska, Anna N 
   6. Fyedorova, Alyena A 
   7. Ievlev, Aleksandr I 
   8. Dorogobid, Andrey A 
   9. Chistyakov, Vladimir V 
  10. Yakimova, Ekaterina A 

Production 
   1. Orlov, Aleksey A (RUS)
   2. Shmelev, Maksim O 
   3. Dorofeev, Mikhail A 
   4. Shvets, Dmitriy A 
   5. Goryunov, Aleksandr S 
   6. Baklag, Arseniy M 
   7. Sidorovich, Vladimir V 
   8. Ovsyannikov, Daniil L 
   9. Latunova, Olga A 
  10. Telitchenko, Ilya A 

Standard Junior
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Sharafanenko, Daniil P 
   3. Evdokimov, Vadim M 
   4. Chistyakov, Vladimir V 
   5. Izyumchenko, Sofya A 

Production Junior
   1. Shmelev, Maksim O (RUS)
   2. Dorofeev, Mikhail A 
   3. Goryunov, Aleksandr S 
   4. Mokrousova, Alina D 
   5. Gryzhov, Egor V