Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2019-06-08
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Vitalii Pedchenko
Range Master: Keith Marshall
Stats Director: Maryna Koval

Open 
   1. Oleksandr Shymchenko (UKR)
   2. Igor Braginskyy 
   3. Oleksii Usychenko 
   4. Viacheslav Bukovskyi 
   5. Oleksandr Daniuk 
   6. Leonid Trytynichenko 
   7. Vitalii Vasin 
   8. Serhii Ryabchun 
   9. Ihor Bondar 
  10. Ivan Shlyapin 

Standard 
   1. Oleksandr Nazarov (UKR)
   2. Hryhorii Okseniuk 
   3. Oleksandr Zamerets 
   4. Yevhen Halkin 
   5. Andrii Kiktenko 
   6. Yuriy Nahirnyak 
   7. Igor Zagurnyi 
   8. Oleksandra Iliukhina 
   9. Igor Lytvynenko 
  10. Anton Kovalenko 

Standard Manual 
   1. Vitalii Pedchenko (UKR)
   2. Bohdan Skrypniuk 
   3. Olexiy Shapovalov 
   4. Denys Kuzmin 
   5. Serhii Streltsov 
   6. Dmytro Okopov 
   7. Denis Shapkun 
   8. Ruslan Khylko 
   9. Maksym Kramar 
  10. Bogdan Makovetsky 

Modified 
   1. Vadym Yaremenko (UKR)
   2. Roman Stadnyk 
   3. Oleg Pakhomov 
   4. Oleksii Karagan 
   5. Andriy Okhrimenko 
   6. Kostiantyn Romanov 
   7. Yaroslav Tsyhanok 
   8. Alexander Yegurnov 
   9. Ivan Iliukhin 
  10. Vitaly Khorunzhyi 

Standard Lady
   1. Oleksandra Iliukhina (UKR)
   2. Iryna Zagurna 
   3. Iryna Khylko 
   4. Bohdana Iliukhina 
   5. Assel Salnikova 

Standard Senior
   1. Yuriy Nahirnyak (UKR)
   2. Igor Zagurnyi 
   3. Igor Lytvynenko 
   4. Andriy Matsekh 
   5. (DQ) Mykhailo Sazonov