Match Results


Novosibirsk Match

Match Date: 2019-04-26
Match Discipline: Handgun
Match Director: Ivanov Ruslan
Range Master: Chupin Trofim
Stats Director: Chegodaev Sergey

Standard 
   1. Kuznetsov, Ivan A (RUS)
   2. Gunkin, Ivan D 
   3. Chegodaev, Sergey N 
   4. Kostyuk, Yakov A 
   5. Krivenko, Dmitriy V 
   6. Timoshenko, Aleksey P 
   7. Vorobev, Aleksey S 
   8. Romanov, Pavel A 
   9. Lutoshkin, Valeriy N 
  10. Artamonov, Anton G 

Production 
   1. Latyshev, Evgeniy V (RUS)
   2. Ukhov, Aleksey A 
   3. Kozhukhov, Aleksey M 
   4. Gorbovoy, Vladimir S 
   5. Dyachenko, Denis E 
   6. Lyapunov, Timofey A 
   7. Kozhemyakin, Pavel G 
   8. Uskov, Vyacheslav A 
   9. STARODUBTsEV, PAVEL S 
  10. Papulovskaya, Natalya I 

Production Lady
   1. Papulovskaya, Natalya I (RUS)
   2. Lutoshkina, Olga S 
   3. Syatkina, Anna V 
   4. Ivchenko, Mariya I 
   5. Kazitskaya, Yuliya R