Match Results


Kickstart

Match Date: 2018-01-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Aleksandra Mishnyeva
Stats Director: Svetlana Merkelova

Standard 
   1. Pashkov, Gurgen (RUS)
   2. Kopylov, Aleksey 
   3. Galstyan, Aykaz 
   4. Deledivka, Vitaliy 
   5. Sokolov, Dmitriy 
   6. Izenbaev, Albert 
   7. Dedegkaev, Soslan 
   8. Denisov, Vyacheslav 
   9. Brezhnev, Aleksandr 
  10. Rzhavin, Sergey 

Production 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Gura, Evgeniy 
   3. Kondrukh, Anatoliy 
   4. Tyulenev, Aleksandr 
   5. Miroshnichenko, Aleksey 
   6. Nikitin, Oleg 
   7. Deledivka, Inna 
   8. Kopylkov, Maksim 
   9. Medvednikov, Oleg 
  10. Altynov, Maksim 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy 
   3. Prokhorov, Aleksandr 
   4. Dobrodiy, Mikhail 
   5. Gromadzkiy, Konstantin