Match Results


Kickstart

Match Date: 2018-01-06 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Oleg Nikitin 
Range Master: Aleksandra Mishnyeva 
Stats Director: Svetlana Merkelova 

Standard 
   1. Pashkov, Gurgen (RUS)
   2. Kopylov, Aleksey 
   3. Galstyan, Aykaz 
   4. Deledivka, Vitaliy 
   5. Sokolov, Dmitriy 
   6. Izenbaev, Albert 
   7. Dedegkaev, Soslan 
   8. Denisov, Vyacheslav 
   9. Brezhnev, Aleksandr 
  10. Rzhavin, Sergey 

Production 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Gura, Evgeniy 
   3. Kondrukh, Anatoliy 
   4. Tyulenev, Aleksandr 
   5. Miroshnichenko, Aleksey 
   6. Nikitin, Oleg 
   7. Deledivka, Inna 
   8. Kopylkov, Maksim 
   9. Medvednikov, Oleg 
  10. Altynov, Maksim 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy 
   3. Prokhorov, Aleksandr 
   4. Dobrodiy, Mikhail 
   5. Gromadzkiy, Konstantin