Match Results


Archangel Michael Cup 2019 - First Round

Match Date: 2019-02-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Titov Vladimir
Range Master: Rozhkov Artyem
Stats Director: Makov Vasiliy

Open 
   1. Velichkin, Denis E (RUS)
   2. Sannikov, Pavel V 
   3. Lavrinenko, Andrey A 
   4. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   5. Garipov, Bulat A 
   6. Tretyakov, Anton S 
   7. Garipov, Alfred M 
   8. Barkanyi, Laszlo 
   9. Ermolaev, Aleksandr V 
  10. Ilin, Sergey A 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Elbaev, Anzor B 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Sologub, Aleksandr A 
   6. Gunkin, Ivan D 
   7. Talyshev, Dmitriy A 
   8. Kazakov, Evgeniy A 
   9. Platonov, Sergey V 
  10. Ternovskiy, Aleksey I 

Classic 
   1. Rasnetsov, Andrey S (RUS)
   2. Kuznetsov, Ivan A 
   3. Kalinin, Dmitriy V 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Zaytsev, Yuriy K 
   6. Kalugina, Anna S 
   7. Elkin, Aleksandr M 
   8. Makarov, Aleksey A 
   9. Nikolaev, Nikolay Y 
  10. Petrova, Kseniya A 

Production 
   1. Grauffel, Eric (FRA)
   2. De Cobos, Eduardo M 
   3. Momcilovic, Ljubisa 
   4. Venetskiy, Aleksandr V 
   5. Voyno, Aleksey A 
   6. Panachev, Leonid G 
   7. Zudin, Dmitriy I 
   8. Telitchenko, Ilya A 
   9. Panov, Yuriy G 
  10. Medvednikov, Oleg V 

Production Optics 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Nemykin, Nikita M 
   3. Boyarkin, Viktor A 
   4. Manturov, Evgeniy D 
   5. Neshel, Andrey M 
   6. Nemykin, Mikhail S 
   7. Gura, Evgeniy A 
   8. Kazankin, Mikhail A 
   9. Dashuk, Andrey S 
  10. Kropotov, Aleksandr L 

Standard Lady
   1. Isupova, Natalya G (RUS)
   2. Kuznetsova, Aleksandra E 
   3. Myznikova, Rada L 
   4. Kruk, Natalya B 
   5. Suslova, Svetlana N 

Production Lady
   1. Ekkert, Natalya Y (RUS)
   2. Zinurova, Olesya R 
   3. Morozova, Anastasiya A 
   4. Papulovskaya, Natalya I 
   5. Glukhova, Alyena V 

Production Junior
   1. Pyatkov, Pavel A (RUS)
   2. Semenov, Kirill A 
   3. Salikhyanov, Danil 
   4. Shubina, Valeriya A 
   5. Uvarov, Dmitriy 

Standard Senior
   1. Sologub, Aleksandr A (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Khramykh, Sergey A 
   4. Suslov, Andrey I 
   5. Vovchenko, Aleksandr Y 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Serdyukov, Aleksey V 
   4. Kalinin, Oleg S 
   5. Sokolov, Vladimir Y