Match Results


Masters Cup

Match Date: 2018-03-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Aleksandra Mishnyeva
Stats Director: Svetlana Merkelova

Standard 
   1. Popov, Aleksey (RUS)
   2. Elbaev, Anzor 
   3. Onshin, Nikolay 
   4. Denisov, Arseniy 
   5. Pashkov, Gurgen 
   6. Galstyan, Aykaz 
   7. Kuyumzhi, Aleksandr 
   8. Kalita, Vladimir 
   9. Makoev, Alibek 
  10. Dashuk, Andrey 

Classic 
   1. Bogatyryev, Aleksey (RUS)
   2. Matvienko, Dmitriy 
   3. Kulishov, Andrey 
   4. Babayan, Mikhail 
   5. Rozanov, Yuriy 
   6. Ulitin, Aleksey 
   7. Denishchuk, Andrey 
   8. Pushkarev, Sergey 
   9. Mendelev, Pavel 
  10. Suetin, Artem 

Production 
   1. Ivaskevicius, Saulius V (LTU)
   2. Kondrukh, Anatoliy 
   3. Novikov, Dmitriy 
   4. Fedorov, Kirill 
   5. Miroshnichenko, Aleksey 
   6. Gakkel, Ivan 
   7. Neshel, Andrey 
   8. Popov, Vladimir 
   9. Fyedorov, Roman 
  10. Barsukov, Aleksandr 

Standard Lady
   1. Efimova, Elena (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra 
   3. Kuznetsova, Olga 
   4. Zagulyaeva, Marina 
   5. Koptseva, Kristina 

Production Lady
   1. Mishnyeva, Aleksandra (RUS)
   2. Yumartova, Nadezhda 
   3. Kuryanova, Marina 
   4. Prokofeva, Mariya 
   5. Fadeeva, Ekaterina 

Production Junior
   1. Novikov, Dmitriy (RUS)
   2. Fedorov, Kirill 
   3. Drozdenko, Sofya 
   4. Abramov, Ivan 
   5. Semenov, Kirill 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg (RUS)
   2. Latyshev, Aleksandr 
   3. Prokhorov, Aleksandr 
   4. Pakhomov, Dmitriy 
   5. Malyshev, Valeriy