Match Results


Moscow Championship - 2018

Match Date: 2018-10-18
Match Discipline: Rifle
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V.

Open Semi-Auto 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Bliznetsov, Konstantin L 
   3. Shorvaev, Aleksandr E 
   4. Kislovskiy, Ariy A 
   5. Rzhevskiy, Denis A 
   6. Ivannikov, Sergey N 
   7. Grachev, Anton S 
   8. Martynenko, Igor V 
   9. Zinkovskiy, Vadim V 
  10. Perebeynos, Dmitriy A 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Necheporuk, Andrey V 
   3. Kostin, Aleksandr S 
   4. Krupenin, Vladimir N 
   5. Tikhonov, Vyacheslav A 
   6. Yunichkin, Aleksandr S 
   7. Frolov, Maksim N 
   8. Lomako, Sergey V 
   9. Vlasev, Dmitriy B 
  10. Chernikov, Anton F