Match Results


Freestyle Series 6, Match 7

Match Date: 2018-10-26
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Aleksandra Mishnyeva
Stats Director: Oleg Nikitin

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Pashkov, Gurgen 
   3. Galstyan, Aykaz D 
   4. Gubin, Ilya N 
   5. Denisov, Arseniy G 
   6. Izenbaev, Albert A 
   7. Babayan, Mikhail G 
   8. Larin, Vladislav Y 
   9. Ampleev, Maksim N 
  10. Sokolov, Dmitriy A 

Production 
   1. Nikitin, Oleg A (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Kopylov, Aleksey V 
   4. Komlev, Aleksey V 
   5. Panachev, Leonid G 
   6. Telitchenko, Ilya A 
   7. Petrov, Dmitriy A 
   8. Voytelev, Konstantin S 
   9. Ilin, Aleksey N 
  10. Fedorov, Kirill A 

Production Senior
   1. Prokhorov, Aleksandr V (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Pakhomov, Dmitriy P 
   4. Gubin, Andrey G 
   5. Seryakov, Aleksandr Y