Match Results


Russian Nationals (shotgun) - 2018

Match Date: 2018-05-16
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Rozhkov A. A.
Stats Director: Volkova S. V.

Open 
   1. Khalitov, Roman R (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Yakovlev, Denis S 
   4. Pogudin, Andrey S 
   5. Kudryavtsev, Oleg V 
   6. Kichaykin, Maksim S 
   7. Golovanov, Stanislav A 
   8. Klyuchevskiy, Sergey A 
   9. Lykov, Aleksandr A 
  10. Karelina, Alyena V 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Skopin, Maksim Y 
   4. Batanov, Vadim A 
   5. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A 
   6. Bakhitov, Rinat R 
   7. Zakharov, Anton O 
   8. Abashev, Marat A 
   9. Boytsov, Evgeniy V 
  10. Demyanov, Egor A 

Standard Manual 
   1. Urbanovich, Anton V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Kapliev, Andrey V 
   4. Nikolaev, Yuriy V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Bogoevich, Predrag G 
   7. Zakharchenko, Andrey A 
   8. Karpinskiy, Stepan N 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Ratner, Arseniy L 

Modified 
   1. Lisimenko, Viktor V (RUS)
   2. Voyno, Aleksandr A 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Chamyan, Vladimir A 
   5. Goncharov, Mikhail V 
   6. Chaban, Yuriy V 
   7. Safonov, Vladimir A 
   8. Shvankov, Andrey V 
   9. Ivashko, Aleksandr V 
  10. Perelaznyy, Vladilen V 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Korobeynik, Tatyana S 
   3. Rumyantseva, Natalya V 
   4. Deyviz, Elena A 
   5. Lepilina, Svetlana Y 

Standard Lady
   1. Romashina, Tatyana V (RUS)
   2. Kireytseva, Mariya V 
   3. Reveruk, Darya A 
   4. Morozova, Anastasiya A 
   5. Gorshneva, Marina V 

Modified Senior
   1. Vikharev, Andrey I (RUS)
   2. Kochnev, Andrey M 
   3. Krestinin, Oleg Y 
   4. Zinchenko, Sergey I 
   5. Bondarchuk, Konstantin V