Match Results


Vsaaaf Russia 2018

Match Date: 2018-08-09
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Solovich
Range Master: Nikolay Onshin
Stats Director: Yana Kalinko

Standard 
   1. Gunkin, Ivan D (RUS)
   2. Galstyan, Aykaz D 
   3. Pashkov, Gurgen G 
   4. Zinchenko, Aleksandr V 
   5. Zaugolnikov, Ivan V 
   6. Kholosha, Sergey N 
   7. Belov, Mikhail P 
   8. Plekhanov, Dmitriy Y 
   9. Gordeychuk, Elena A 
  10. Martynenko, Igor V 

Production 
   1. Kokurin, Gennadiy L (RUS)
   2. Kulishov, Andrey V 
   3. Aliev, Timur R 
   4. Semenov, Kirill A 
   5. Kislovskiy, Ariy A 
   6. Pakhomov, Dmitriy P 
   7. Solovich, Oleg M 
   8. Shobekov, Bakhtiyer B 
   9. Rudenko, Aleksey I 
  10. Shpigel, Oleg L 

Production Senior
   1. Pakhomov, Dmitriy P (RUS)
   2. Solovich, Oleg M 
   3. Rudenko, Aleksey I 
   4. Dobrodiy, Mikhail I 
   5. Gromadzkiy, Konstantin B