Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2013-08-17
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrei Fedorov
Range Master: Artem Travkin
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Rudov, Sergey (RUS)
   2. Karchev, Daniil 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Boyarkin, Viktor 
   5. Smirnov, Filipp 
   6. Maksimov, Aleksey 
   7. Sannikov, Pavel 
   8. Vdovin, Evgeniy 
   9. Oskirko, Sergey 
  10. Shubin, Andrey 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Titov, Vladimir 
   3. Kiselev, Kirill 
   4. Rozhkov, Artem 
   5. Amirov, Ramil 
   6. Kopylov, Aleksey 
   7. Betin, Aleksandr 
   8. Gubin, Ilya 
   9. Nemykin, Mikhail 
  10. Burchuladze, Nikolay 

Production 
   1. Torgashov, Pavel (RUS)
   2. Gushchina, Mariya 
   3. Pichugin, Aleksey 
   4. Ragozin, Aleksey 
   5. Kryuchin, Nikita 
   6. Nikitin, Oleg 
   7. Kryuchin, Konstantin 
   8. Voyno, Aleksey 
   9. Ushakov, Mikhail 
  10. Ivaskevicius, Saulius 

Standard Lady
   1. Barinova, Mira (RUS)
   2. Strumentova, Yuliya 
   3. Makarova, Tatyana 
   4. Vasileva, Vera 
   5. Kutukova, Elena 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Chernenko, Anastasiya 
   3. Petrushina, Zoya 
   4. Deledivka, Inna 
   5. Zagulyaeva, Marina 

Production Junior
   1. Kryuchin, Nikita (RUS)
   2. Kryuchin, Konstantin 
   3. Lunin, Aleksandr 
   4. Pakhomov, Danila 
   5. Tayn, Vitaliy 

Standard Senior
   1. Serdyukov, Aleksey (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy 
   3. Rudenko, Aleksey 
   4. Mubarakov, Ramazan 
   5. Evsevev, Pavel 

Production Senior
   1. Kurbatskikh, Vasiliy (RUS)
   2. Markov, Aleksandr 
   3. Kondrukh, Anatoliy 
   4. Medvednikov, Oleg 
   5. Sanzharevskiy, Aleksandr