Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2013-08-17 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Andrei Fedorov 
Range Master: Artem Travkin 
Stats Director: Victoria Makovetskaya 

Open 
   1. Rudov, Sergey (RUS)
   2. Karchev, Daniil 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Boyarkin, Viktor 
   5. Smirnov, Filipp 
   6. Maksimov, Aleksey 
   7. Sannikov, Pavel 
   8. Vdovin, Evgeniy 
   9. Oskirko, Sergey 
  10. Shubin, Andrey 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Titov, Vladimir 
   3. Kiselev, Kirill 
   4. Rozhkov, Artem 
   5. Amirov, Ramil 
   6. Kopylov, Aleksey 
   7. Betin, Aleksandr 
   8. Gubin, Ilya 
   9. Nemykin, Mikhail 
  10. Burchuladze, Nikolay 

Production 
   1. Torgashov, Pavel (RUS)
   2. Gushchina, Mariya 
   3. Pichugin, Aleksey 
   4. Ragozin, Aleksey 
   5. Kryuchin, Nikita 
   6. Nikitin, Oleg 
   7. Kryuchin, Konstantin 
   8. Voyno, Aleksey 
   9. Ushakov, Mikhail 
  10. Ivaskevicius, Saulius 

Standard Lady
   1. Barinova, Mira (RUS)
   2. Strumentova, Yuliya 
   3. Makarova, Tatyana 
   4. Vasileva, Vera 
   5. Kutukova, Elena 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Chernenko, Anastasiya 
   3. Petrushina, Zoya 
   4. Deledivka, Inna 
   5. Zagulyaeva, Marina 

Production Junior
   1. Kryuchin, Nikita (RUS)
   2. Kryuchin, Konstantin 
   3. Lunin, Aleksandr 
   4. Pakhomov, Danila 
   5. Tayn, Vitaliy 

Standard Senior
   1. Serdyukov, Aleksey (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy 
   3. Rudenko, Aleksey 
   4. Mubarakov, Ramazan 
   5. Evsevev, Pavel 

Production Senior
   1. Kurbatskikh, Vasiliy (RUS)
   2. Markov, Aleksandr 
   3. Kondrukh, Anatoliy 
   4. Medvednikov, Oleg 
   5. Sanzharevskiy, Aleksandr