Match Results


German Area 2 Regionals

Match Date: 2013-03-23
Match Discipline: Handgun
Match Director: Juergen Tegge
Range Master: Kai Grone / Uli Henkens
Stats Director: Nicole Grone

Open 
   1. Frants PEDERSEN (DEN)
   2. Bernd LANGE 
   3. Axel SPIES 
   4. Mathias HENKING 
   5. Norbert FRINDT 
   6. Kerstin MÜLLER 
   7. Wolfgang KOBLER 
   8. Heiko SCHRADER 
   9. K B SVENDSEN 
  10. Claudia MAHLMANN 

Standard 
   1. Michael SCHÜTZ (GER)
   2. Christian LEISCHNER 
   3. Anja SCHÜTZ 
   4. Jan BODÉ 
   5. Jess LUND 
   6. Guido KNÜMANN 
   7. Yuri MUSIENKO 
   8. Niels KRAFT 
   9. Heinz DEHN 
  10. Claus STAHNKE 

Production 
   1. Heribert BETTERMANN (GER)
   2. Lars HAGEMANN 
   3. André KSYCKI 
   4. Jan J. SOUKUP 
   5. Ludwig BOWAKOW 
   6. Heinz SCHÜRMANN 
   7. Sebastian WÜSTHOFF 
   8. Andreas KURSCHIES 
   9. Oliver LAU 
  10. Christian BREUL 

Open Senior
   1. Frants PEDERSEN (DEN)
   2. Bernd LANGE 
   3. Norbert FRINDT 
   4. Wolfgang KOBLER 
   5. Heiko SCHRADER 

Standard Senior
   1. Yuri MUSIENKO (GER)
   2. Claus STAHNKE 
   3. Bernd HUMBERG 
   4. Dieter WENDT 
   5. Jürgen MEIER 

Production Senior
   1. Heribert BETTERMANN (GER)
   2. Ludwig BOWAKOW 
   3. Thomas HELLWIG-BÜRGEL 
   4. Heinz SCHOMAKER 
   5. Jürgen TEGGE 

Standard Super Senior
   1. Heinz DEHN (GER)
   2. Steen Pico NIELSEN 
   3. Albert RIEBER 
   4. Horst BENTHIEN 
   5. Erich WOLF