Match Results


Belarus Handgun Open Cup 2019

Match Date: 2019-03-29
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Eduard Narkevich

Standard 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Elbaev, Anzor B 
   3. Saprykin, Andrey V 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Tyulenev, Aleksandr E 
   6. Yakutik, Vitaliy 
   7. Mashurov, Mikhail N 
   8. Pushkarev, Sergey A 
   9. Stankouskaya, Inha 
  10. Melkova, Olga L 

Production 
   1. Panachev, Leonid G (RUS)
   2. Kurnosau, Aliaksei Y 
   3. Zudin, Dmitriy I 
   4. Sidorovich, Artyem 
   5. Koksharov, Nikolay A 
   6. Aleksandrov, Valeriy A 
   7. Makoev, Alibek R 
   8. Solovich, Oleg M 
   9. Balakin, Grigoriy S 
  10. Degtyarik, Aleksey V 

Standard Lady
   1. Stankouskaya, Inha (BLR)
   2. Melkova, Olga L 
   3. Furman, Maryna 
   4. Sanets, Elena 
   5. Orlova, Ekaterina V