Match Results


Once In Bryansk Handgun

Match Date: 2019-04-20
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Andrei Volkov
Stats Director: Lovtsova E

Standard 
   1. Elbaev, Anzor B (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Deledivka, Vitaliy S 
   4. Khalimov, Vladimir V 
   5. Gadliya, Igor A 
   6. Efimova, Elena E 
   7. Vasyutichev, Aleksey S 
   8. Pushkarev, Sergey A 
   9. Zaugolnikov, Ivan V 
  10. Terenteva, Aleksandra K 

Production 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Voyno, Aleksey A 
   3. Getmanovich, Vladimir Z 
   4. Panachev, Leonid G 
   5. Kurnosau, Aliaksei Y 
   6. Molchanov, Sergey V 
   7. Makoev, Alibek R 
   8. Deledivka, Inna V 
   9. Latyshev, Aleksandr V 
  10. Voytelev, Konstantin S 

Standard Lady
   1. Efimova, Elena E (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Tsegalko, Anna A 
   4. Iodko, Olga A 
   5. Yartseva, Natalia