Match Results


Once In Bryansk

Match Date: 2019-04-06
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: E. Lovtsova

Open 
   1. Lykov, Aleksandr A (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Golovanov, Stanislav A 
   5. Pomiluyko, Dmitriy A 
   6. Kudryavtsev, Oleg V 
   7. Subbotin, Vladimir O 
   8. Bragin, Andrey S 
   9. Ivanov, Sergey V 
  10. Tkachev, Pavel A 

Standard 
   1. Batanov, Vadim A (RUS)
   2. Romanov, Ivan A 
   3. Demyanov, Egor A 
   4. Urbanovich, Anton V 
   5. Nikolaev, Yuriy V 
   6. Boytsov, Evgeniy V 
   7. Vishnyakov, Aleksey S 
   8. Bezrukov, Mikhail V 
   9. Kunaev, Sergey V 
  10. Abashev, Marat A 

Open Lady
   1. Sviryd, Katsiaryna (BLR)
   2. Lepilina, Svetlana Y 
   3. Taranosova, Anna V 
   4. Deyviz, Elena A 
   5. Romashina, Tatyana V