Match Results


Chempionat Privolzhskogo Federalnogo Okruga

Match Date: 2018-08-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Garipov A.M.
Range Master: Rozhkov A.A.
Stats Director: Ilin S.A.

Open 
   1. SAPRYKIN, ANDREY (RUS)
   2. Lavrinenko, Andrey A 
   3. Sannikov, Pavel V 
   4. Kazankin, Mikhail A 
   5. Dashuk, Andrey S 
   6. Ilin, Sergey A 
   7. Sikharulidze, Levani M 
   8. Shashin, Konstantin V 
   9. Garipov, Bulat A 
  10. Kropotov, Aleksandr L 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Kalita, Vladimir A 
   3. Galstyan, Aykaz D 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Pushkarev, Sergey A 
   6. Ternovskiy, Aleksey I 
   7. Khramykh, Sergey A 
   8. Chegodaev, Sergey N 
   9. Kulik, Sergey B 
  10. Mashurov, Mikhail N 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Gushchina, Mariya M 
   3. Nikitin, Oleg A 
   4. Tsernikel, Viktor A 
   5. Vyaltsev, Nikolay S 
   6. Serdyukov, Aleksey V 
   7. Terkunov, Dmitriy V 
   8. Uba, Eduard N 
   9. Deryabin, Igor S 
  10. Syuryaev, Roman V 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Olga V (RUS)
   2. Melkova, Olga L 
   3. Zagulyaeva, Marina A 
   4. Podolskaya, Aliya K 
   5. Suslova, Svetlana N 

Standard Senior
   1. Pushkarev, Sergey A (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Khramykh, Sergey A 
   4. Chegodaev, Sergey N 
   5. Suslov, Andrey I 

Production Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Butinov, Konstantin V 
   4. Popov, Sergey V 
   5. Polozov, Andrey A