Match Results


Canal Challenge

Match Date: 2018-07-13
Match Discipline: Handgun
Match Director: Ioannis Anastasopoulos - Ioannis Kelaidakis
Range Master: Kurt Kreuzer
Stats Director: Spiros Anastasiadis

Open 
   1. Tyrakis Ioannis (GRE)
   2. Menachem Hemi Menachem 
   3. Dahan Shlomo 
   4. Makarounas Mixail 
   5. Makri Argiro 
   6. Barkanyi Laszlo 
   7. Saxoni Dimitra 
   8. Babouris Vasileios 
   9. Maragkoudakis Ioannis 
  10. Kakogiannis Efstathios 

Standard 
   1. Sandor Fers (HUN)
   2. Foka Bogdan 
   3. Solyom Oliver 
   4. Klein Yaron 
   5. Fjodorov Andrei 
   6. Liarommatis Panagiotis 
   7. Andriopoulos Vasileios 
   8. Zip Paul 
   9. Anogiatis Panagiotis 
  10. Bicsak Laszlo Andras 

Classic 
   1. Papadopetrakis Christos (GRE)
   2. Dakanalis Themistoklis 
   3. Hollander Riki 
   4. Bar-On Lior 
   5. Topouzis Kostas 
   6. Chovolos Periklis 
   7. Asimakopoulos Sotirios 
   8. Fotopoulos Nikolaos 
   9. Kelaidis Emmanoul 
  10. Anastasopoulos Ioannis 

Production 
   1. Hollander Michael (ISR)
   2. Stremmenos Ioannis 
   3. Hollander Roy 
   4. Alexiou Christina 
   5. Engelstein Tal 
   6. Voulgari Evgenia 
   7. Aschacher Heiko Walter 
   8. Iosifidis Kostas 
   9. Matsas Ioannis 
  10. Koukouras Nikitas 

Open Senior
   1. Tyrakis Ioannis (GRE)
   2. Dahan Shlomo 
   3. Makarounas Mixail 
   4. Barkanyi Laszlo 
   5. Babouris Vasileios 

Standard Senior
   1. Klein Yaron (ISR)
   2. Andriopoulos Vasilis 
   3. Lyras Stefanos 
   4. Eisenberg Erwin 
   5. Stefadouros Nikolaos 

Production Senior
   1. Hollander Michael (ISR)
   2. Matsas Ioannis 
   3. Drougoutis Ioannis 
   4. Stathis Kostas 
   5. Bekiaris Nikos