Match Results


Cps Cup Masters 2

Match Date: 2018-04-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana / Kuryanova Marina

Open 
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Kuznetsov, Yuriy D 
   3. Basov, Aleksey N 
   4. Oskirko, Sergey D 
   5. Taldykin, Vitaliy Y 
   6. Zinchenko, Aleksandr V 
   7. Kokurin, Gennadiy L 
   8. Konkov, Sergey N 
   9. Salikov, Oleg V 
  10. Kuznetsova, Dina Y 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Elbaev, Anzor B 
   3. Galstyan, Aykaz D 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Babayan, Mikhail G 
   6. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   7. Denisov, Arseniy G 
   8. Deledivka, Vitaliy S 
   9. Petrykin, Dmitriy P 
  10. Pantyukhin, Dmitriy V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Mitishev, Rizvan R 
   3. Kulishov, Andrey V 
   4. Amirov, Ramil R 
   5. Matvienko, Dmitriy Y 
   6. Denishchuk, Andrey Y 
   7. Pushkarev, Sergey A 
   8. Potekhin, Viktor Y 
   9. Ternovskaya, Lyudmila A 
  10. Skotnikov, Andrey V 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Novikov, Dmitriy S 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Fyedorov, Roman V 
   6. Polyakov, Andrey V 
   7. Nikitin, Oleg A 
   8. Fedorov, Andrey S 
   9. Koryakin, Dmitriy A 
  10. Fyedorov, Kirill A 

Standard Lady
   1. Terenteva, Aleksandra K (RUS)
   2. Ekkert, Natalya Y 
   3. Abramova, Tatyana M 
   4. Gordeychuk, Elena A 
   5. Melkova, Olga L 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Sadykova, Ekaterina V 
   3. Kuryanova, Marina M 
   4. Mishnyeva, Aleksandra P 
   5. ** Fadeeva, Ekaterina A ** 

Standard Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Arefev, Oleg I 
   3. Stefanyuk, Vadim S 
   4. Kantemirov, Boris M 
   5. Zobkov, Aleksey V 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy P 
   3. Ternovskiy, Aleksey I 
   4. Malyshev, Valeriy V 
   5. Serdyukov, Aleksey V