Match Results


Russian Cup, Stage 3

Match Date: 2018-04-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Andrei Volkov

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Elbaev, Anzor B 
   3. Onshin, Nikolay V 
   4. Nemykin, Nikita M 
   5. Titov, Vladimir G 
   6. Lunin, Aleksandr A 
   7. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   8. Pashkov, Gurgen G 
   9. Galstyan, Aykaz D 
  10. Kalita, Vladimir A 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Denishchuk, Andrey Y 
   3. Mitishev, Rizvan R 
   4. Amirov, Ramil R 
   5. Rozanov, Yuriy A 
   6. Bogatyryev, Aleksey A 
   7. Andreev, Sergey B 
   8. Babayan, Mikhail G 
   9. Solovich, Oleg M 
  10. Pushkarev, Sergey A 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Voyno, Aleksey A 
   3. Polyakov, Andrey V 
   4. Neshel, Andrey M 
   5. Markov, Aleksandr G 
   6. Fedorov, Andrey S 
   7. Gura, Evgeniy A 
   8. Fyedorov, Roman V 
   9. Fedchin, Anton S 
  10. Kokurin, Gennadiy L 

Standard Lady
   1. Koptseva, Kristina S (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Ekkert, Natalya Y 
   4. Abramova, Tatyana M 
   5. Iodko, Olga A 

Production Lady
   1. Drozdenko, Sofya A (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Sadykova, Ekaterina V 
   4. Kuryanova, Marina M 
   5. Zhloba, Svetlana 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Latyshev, Aleksandr V 
   4. Pakhomov, Dmitriy P 
   5. Popov, Sergey V