Match Results


Russia Championship 2018

Match Date: 2018-08-22
Match Discipline: Handgun
Match Director: Pichugin A.V.
Range Master: Rozhkov A.A.
Stats Director: Volkov A.V.

Open 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Velichkin, Denis E 
   3. Rudov, Sergey Y 
   4. Venetskiy, Aleksandr V 
   5. Maksimov, Aleksey V 
   6. Rudov, Aleksandr S 
   7. Popov, Aleksey S 
   8. Sannikov, Pavel V 
   9. Kuyumzhi, Aleksandr I 
  10. Petrykin, Dmitriy P 

Standard 
   1. Deledivka, Vitaliy S (RUS)
   2. Gunkin, Ivan D 
   3. Mashurov, Mikhail N 
   4. Ternovskiy, Aleksey I 
   5. Gordeychuk, Elena A 
   6. Chegodaev, Sergey N 
   7. Khramykh, Sergey A 
   8. Pantyukhin, Dmitriy V 
   9. Gadliya, Igor A 
  10. Ekkert, Natalya Y 

Production 
   1. Titov, Vladimir G (RUS)
   2. Nemykin, Nikita M 
   3. Potapenko, Evgeniy V 
   4. Lunin, Aleksandr A 
   5. Pashkov, Gurgen G 
   6. Neshel, Andrey M 
   7. Kondrukh, Anatoliy A 
   8. Polyakov, Andrey V 
   9. Gordienko, Ekaterina D 
  10. Barsukov, Aleksandr V 

Standard Lady
   1. Gordeychuk, Elena A (RUS)
   2. Ekkert, Natalya Y 
   3. Zagulyaeva, Marina A 
   4. Melkova, Olga L 
   5. Myznikova, Rada L 

Production Lady
   1. Gordienko, Ekaterina D (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Gorbacheva, Irina V 
   4. Pilipenko, Yulianna I 
   5. Kuznetsova, Aleksandra E 

Production Junior
   1. Nemykin, Nikita M (RUS)
   2. Novikov, Dmitriy S 
   3. Drozdenko, Sofya A 
   4. Fedorov, Kirill A 
   5. Abramov, Ivan A 

Open Senior
   1. Oskirko, Sergey D (RUS)
   2. Anashkin, Andrey G 
   3. Abravitov, Igor V 
   4. Burakin, Evgeniy S 
   5. Chuev, Andrey V 

Standard Senior
   1. Ternovskiy, Aleksey I (RUS)
   2. Chegodaev, Sergey N 
   3. Khramykh, Sergey A 
   4. Stefanyuk, Vadim S 
   5. Kantemirov, Boris M 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Panov, Yuriy G 
   3. Gruzmanov, Konstantin V 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Serdyukov, Aleksey V 

Production Super Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Malyshev, Valeriy V 
   4. Gromadzkiy, Konstantin B 
   5. Efimov, Venegdit I