Match Results


Russian Central Region Championship

Match Date: 2018-03-10
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Finogenov Aleksey

Open 
   1. Ivanov, Sergey V (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Kichaykin, Maksim S 
   4. Orlov, Sergey V 
   5. Kudryavtsev, Oleg V 
   6. Kharitonov, Vladimir V 
   7. Kasatkin, Andrey V 
   8. Golub, Dmitriy S 
   9. Mazurin, Roman S 
  10. Klyuchevskiy, Sergey A 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Zakharov, Anton O 
   3. Chamyan, Vladimir A 
   4. Malanukha, Aleksey L 
   5. Eremeev, Dmitriy Y 
   6. Boytsov, Evgeniy V 
   7. Sianchuk, Uladzimir 
   8. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A 
   9. Zepalin, Dmitriy Y 
  10. Vardomatskiy, Sergey L 

Open Lady
   1. Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Kireytseva, Mariya V 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Rykova, Tatyana V 
   5. Koptseva, Kristina S