Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2015-08-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Travkin
Stats Director: Makoveckaya V

Open 
   1. Khalitov, Roman R (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Orlov, Sergey V 
   4. Tkachev, Pavel A 
   5. Mubarakov, Ramazan B 
   6. Languev, Ivan A 
   7. Anikin, Roman B 
   8. Ilin, Vsevolod V 
   9. Kirisenko, Andrey V 
  10. Dorin, Stanislav A 

Standard 
   1. Skopin, Maksim Y (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Vikharev, Andrey I 
   4. Romanov, Ivan A 
   5. Bakhitov, Rinat R 
   6. Pravednikov, Vladimir N 
   7. Panov, Sergey V 
   8. Elovikov, Andrey V 
   9. Laka, Andrey A 
  10. Avdeev, Kirill V 

Standard Manual 
   1. Sarabskiy, Anton O (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Orlov, Pavel V 
   5. Kononenko, Pavel A 
   6. Mashechkov, Artyem V 
   7. Nikonov, Aleksey V 
   8. Kryuchkov, Oleg V 
   9. Yakimov, Pavel N 
  10. Zakharchenko, Andrey A 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey A (RUS)
   2. Gunichev, Andrey I 
   3. Chamyan, Vladimir A 
   4. Tatarkin, Aleksey V 
   5. Chernousov, Dmitriy I 
   6. Myagkikh, Roman Y 
   7. Ananichev, Vladimir A 
   8. Voyno, Aleksandr A 
   9. Ryazantsev, Dmitriy V 
  10. Chernousov, Evgeniy I 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Shvarts, Mariya V 
   3. Korobeynik, Tatyana S 
   4. Rumyantseva, Natalya V 
   5. Nurlatova, Olga A 

Open Senior
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Terentev, Sergey A 
   3. Ozerskiy, Mikhail A 
   4. Volkov, Aleksandr M 
   5. Romanov, Evgeniy V