Match Results


Championship Of The Central Fed Dist (handgun)

Match Date: 2016-07-15
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Kosorotikov Ivan

Standard 
   1. Saprykin, Andrey V (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Amirov, Ramil R 
   4. Petrushin, Evgeniy B 
   5. Suprun, Anton V 
   6. Chernenko, Anastasiya V 
   7. Pantyukhin, Dmitriy V 
   8. Makarova, Tatyana G 
   9. Fjodorov, Andrey 
  10. Gunkin, Ivan D 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Travkin, Artem A 
   3. Telegin, Vitaly V 
   4. Titkov, Aleksandr E 
   5. Ivanov, Sergey V 
   6. Grachev, Anton S 
   7. Shabaylov, E. 
   8. Niadvetski, Aliaksandr A 
   9. Latyshev, Aleksandr V 
  10. Perebeynos, Dmitriy A 

Standard Lady
   1. Chernenko, Anastasiya V (RUS)
   2. Makarova, Tatyana G 
   3. Koptseva, Kristina S 
   4. Guseva, Elena A 
   5. Melnik, Aleksandra V