Match Results


Russian Handgun Cup, First Round

Match Date: 2014-05-09
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Viktoriay Makovetckay

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Titov, Vladimir G 
   3. Gubin, Ilya N 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Potapenko, Evgeniy V 
   6. Plotnikov, Aleksandr I 
   7. Petrushin, Evgeniy B 
   8. Lipatov, Sergey A 
   9. Amirov, Ramil R 
  10. Kondrukh, Anatoliy A 

Classic 
   1. Denishchuk, Andrey Y (RUS)
   2. Bogatyrev, Aleksey A 
   3. Andreev, Sergey B 
   4. Travkin, Artem A 
   5. Kuzmin, Igor E 
   6. Glinskikh, Sergey A 
   7. Solovich, Oleg M 
   8. Belskov, Maxim F 
   9. Barishev, Alexander F 
  10. *Buyakov, Andrey A* 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Pichugin, Aleksey V 
   3. Gushchina, Mariya M 
   4. Ivashkyavichus, Saulus 
   5. Ragozin, Aleksey V 
   6. Venetskiy, Aleksandr V 
   7. Voyno, Aleksey A 
   8. Voyno, Aleksandr A 
   9. Nikitin, Oleg 
  10. Bereznikov, Vasiliy V 

Standard Lady
   1. Chernenko, Anastasiya V (RUS)
   2. Makarova, Tatyana G 
   3. Vasileva, Vera G 
   4. Strumentova, Yuliya N 
   5. Minaeva, Margarita A 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Pakhomova, Lyudmila V 
   4. Zagulyaeva, Marina A 
   5. Merkelova, Svetlana Y 

Standard Senior
   1. Polegeshko, Aleksandr F (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Cherepov, Aleksey V 
   4. Kondrukh, Anatoliy I 
   5. Shutov, Sergey A 

Production Senior
   1. Kurbatskikh, Vasiliy A (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   4. Rudenko, Aleksey I 
   5. Myasnikov, Andrey O