Match Results


Russian Shotgun Cup

Match Date: 2010-07-16 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Polegeshko Aleksander 
Range Master: Denisov Viatheslav 
Stats Director: Kuprianov Kiril 

Open 
   1. Ilin, Vsevolod (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Perebeynos, Dmitriy 
   4. Spasitchenko, Dmitriy 
   5. Yankov, Anton 
   6. Kurbatckih, Vasiliy 
   7. Dmitriev, Vadim 
   8. Volkov, Alexander 
   9. Leoshin, Mikhail 
  10. Frolov, Maxim 

Standard 
   1. Skopin, Maxim (RUS)
   2. Vakharev, Andrey 
   3. Shevchenko, Sergey 
   4. Avdeev, Kiril 
   5. Verholantcev, Aleksander 
   6. Konov, Sergey 
   7. Goncharov, Viktor 
   8. Petukhov, Aleksander 
   9. Kabakov, Aleksander 
  10. Panov, Yuriy 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Aleksander (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Skvortcov, Sergey 
   4. Salikov, Oleg 
   5. Alekseenko, Alexey 
   6. Yunev, Denis 
   7. Glinskih, Sergey 
   8. Yakovlenko, Alexander 
   9. Bosikh, Alexander 
  10. Prokofiev, Konstantin