Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2010-05-21 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Alexander Polegeshko 
Range Master: Viatcheslav Denisov 
Stats Director: Kiril Kuprianov 

Open 
   1. Denisov, Viatcheslav (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy 
   3. Ilin, Vsevolod 
   4. Koshkin, Ivan 
   5. Burakin, Evgeniy 
   6. Shorikov, Alexander 
   7. Vilents, Pavel 
   8. Kurbatskikh, Vasiliy 
   9. Ponosov, Mikhail 
  10. Perebeynos, Dmitriy 

Standard 
   1. Konov, Sergey (RUS)
   2. Danilovich, Pavel 
   3. Shevchenko, Sergey 
   4. Skopin, Maxim 
   5. Verholancev, Alexander 
   6. Glagolev, Nikolay 
   7. Kabakov, Alexander 
   8. Vershinin, Vladimir 
   9. Fersakov, Vasiliy 
  10. Panov, Yuriy 

Standard Manual 
   1. Zamula, Vitaliy (RUS)
   2. Skvortcov, Sergey 
   3. Spivak, Sergey 
   4. Salikov, Oleg 
   5. Shashin, Konstantin 
   6. Yunev, Denis 
   7. Nikolaev, Yuriy 
   8. Alekseenko, Alexey 
   9. Danilov, Yuriy 
  10. Yakovlenko, Alexander 

Modified 
   1. Voino, Alexey (RUS)
   2. Voino, Alexander 
   3. Chamian, Vladimir 
   4. Gunichev, Andrey 
   5. Chernoysov, Dmitriy 
   6. Chernoysov, Evgeniy 
   7. Lukin, Evgeniy 
   8. Sokolov, Dmitriy 
   9. Gendin, Alexey 
  10. Petrov, Andrey