Match Results


Russian Cup, Shotgun - 3 Round

Match Date: 2019-06-15
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Andrei Volkov
Stats Director: Semen Butikov

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Lykov, Aleksandr A 
   4. Klyuchevskiy, Sergey A 
   5. Anufriev, Denis V 
   6. Yakutik, Vitaliy 
   7. Yakovlev, Denis S 
   8. Subbotin, Vladimir O 
   9. Pogudin, Andrey S 
  10. Kichaykin, Maksim S 

Standard 
   1. Zakharov, Anton O (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Orlov, Pavel V 
   5. Batanov, Vadim A 
   6. Demyanov, Egor A 
   7. Romanov, Ivan A 
   8. Kisyelkin, Dmitriy N 
   9. Abashev, Marat A 
  10. Kolobaev, Dmitriy S 

Modified 
   1. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A (RUS)
   2. Zepalin, Dmitriy Y 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Goncharov, Mikhail V 
   5. Kunaev, Sergey V 
   6. Ermolov, Maksim V 
   7. Karaev, Timur V 
   8. Gerasimov, Artem V 
   9. Zinchenko, Sergey I 
  10. ** Pegachev, Daniil S **