Match Results


Moscow Cup Rifle - 2018

Match Date: 2018-04-19
Match Discipline: Rifle
Match Director: Kadulin D.A
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.

Open Semi-Auto 
   1. Svatikov, Gleb V (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Mikhaylov, Vadim V 
   5. Rzhevskiy, Denis A 
   6. Kholmov, Dmitriy V 
   7. Kononenko, Pavel A 
   8. Sugak, Pavel S 
   9. Grachev, Anton S 
  10. Shorvaev, Aleksandr E 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Popov, Aleksandr V 
   3. Konev, Vitaliy N 
   4. Alborov, Alan K 
   5. Nazarov, Anton Y 
   6. Sukhin, Leonid V 
   7. Inozemtsev, Andrey V 
   8. Betin, Aleksandr N 
   9. Nikonov, Aleksey V 
  10. Kalinin, Evgeniy N 

Open Semi-Auto Senior
   1. Terentev, Mikhail G (RUS)
   2. Tochilin, Sergey V 
   3. Sakhonenko, Vladislav V 
   4. Arbuzov, Andrey V 
   5. Oskirko, Sergey D