Match Results


«cps Cup Masters» Final

Match Date: 2016-12-09
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Kopylov, Aleksey V 
   4. Fyedorov, Roman V 
   5. Kalita, Vladimir A 
   6. Pakhomov, Danila I 
   7. Izenbaev, Albert A 
   8. Elbaev, Anzor B 
   9. Lavrinenko, Andrey A 
  10. Kovalev, Aleksey V 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Fedorov, Andrey S 
   3. Venetskiy, Aleksandr V 
   4. Kulishov, Andrey V 
   5. Nikitin, Oleg A 
   6. Aliev, Timur R 
   7. Samodumskiy, Stanislav A 
   8. Komlev, Aleksey V 
   9. Rozanov, Yuriy A 
  10. Polyakov, Evgeniy A 

Standard Lady
   1. Makarova, Tatyana G (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Kuznetsova, Olga V 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Abramova, Tatyana M 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   3. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Arefev, Oleg I