IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Moscow Championship (shotgun)

Match Date: 2016-05-07
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Stepanov Sergey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Mitrofanov Andrey

Open 
   1. Lykov, Aleksandr A (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Shorvaev, Aleksandr E 
   4. Borunov, Ivan E 
   5. Silaev, Oleg A 
   6. Anikin, Roman B 
   7. Kudryavtsev, Oleg V 
   8. Klyuchevskiy, Sergey A 
   9. Solovev, Pavel V 
  10. Kasatkin, Andrey V 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Bakhitov, Rinat R 
   5. Lisimenko, Viktor V 
   6. Goncharov, Mikhail V 
   7. Boytsov, Evgeniy V 
   8. Kireytseva, Mariya V 
   9. Gribakh, Konstantin B 
  10. Vovk, Dmitriy A 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Mashechkov, Artyem V 
   5. Urbanovich, Anton V 
   6. Ratner, Arseniy L 
   7. Pegachev, Daniil S 
   8. Kozmin, Viktor V 
   9. Zamula, Vitaliy S 
  10. Bogoevich, Predrag G 

Open Senior
   1. Terentev, Sergey A (RUS)
   2. Volkov, Aleksandr M 
   3. Ozerskiy, Mikhail A 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Nasetkin, Oleg V