Match Results


Russia Open

Match Date: 2016-09-08
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Viktoria Makovetskaya

Standard 
   1. Titov Vladimir G (RUS)
   2. Onshin Nikolay V 
   3. Popov Aleksey S 
   4. Petrushin Evgeniy B 
   5. Pantyukhin Dmitriy V 
   6. Deledivka Vitaliy S 
   7. Serdyukov Aleksey V 
   8. Bondarev Grigoriy A 
   9. Sologub Ilya A 
  10. Terkunov Dmitriy V 

Production 
   1. Altushkin Igor A (RUS)
   2. Kolobov Aleksey V 
   3. Deryabin Igor S 
   4. Deledivka Inna V 
   5. Panov Yuriy G 
   6. Sologub Aleksandr A 
   7. Vyaltsev Nikolay S 
   8. Taldykin Vitaliy Y 
   9. Zudin Dmitriy I 
  10. Larin Vladislav Y 

Production Senior
   1. Panov Yuriy G (RUS)
   2. Sologub Aleksandr A 
   3. Ovsyannikov Aleksey 
   4. Anashkin Andrey G 
   5. Popov Sergey V