Match Results


Ukraine Handgun Open

Match Date: 2016-08-28
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kovalchuk Andrii
Range Master: Yereschenko Vitalii
Stats Director: Yereschenko Vitalii

Standard 
   1. Shevchenko, Sergii (UKR)
   2. Karpenko, Valeriy 
   3. Yereschenko, Vitaliy I 
   4. Anurov, Nikolay 
   5. Petrov, Oleg 
   6. Drambulco, Alex 
   7. Fomenko, Alexandr 
   8. Galagan, Vasyl 
   9. Kovalchuk, Andrii 
  10. Klimenko, Konstantin 

Production 
   1. Tautiev, Zaur (UKR)
   2. Lazariev, Dmytro 
   3. Milyukov, Alexander 
   4. Engh, Robert 
   5. Oleksiienko, Mykila A 
   6. Alesha, Andrey 
   7. Bezvershenko, Denis 
   8. Melnik, Aleksandr S 
   9. Mahno, Andrey M 
  10. Tsinkovskiy, Vladimir 

Production Senior
   1. Tsinkovskiy, Vladimir (UKR)
   2. Kalenyk, Igor 
   3. Boyko, Igor 
   4. Litovchenko, Oleg V 
   5. Pokatilov, Aleksandr V