Match Results


Cup Of The Siberian Federal District (shotgun)

Match Date: 2016-07-22
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Bondarchuk Konstantin
Range Master: Smakotin Igor
Stats Director: Fidarov Alexander

Open 
   1. Ivashko, Aleksandr V (RUS)
   2. Zaynitdinov, Vitaliy M 
   3. Novosyelov, Yakov B 
   4. Rodionov, Maksim V 
   5. Anufriev, Denis V 
   6. Zaynitdinov, Sergey M 
   7. Prokopov, Stanislav V 
   8. Pikov, Ruslan G 
   9. Shipitsyn, Pavel E 
  10. Suchkov, Dmitriy S 

Standard 
   1. Laka, Andrey A (RUS)
   2. Lisimenko, Viktor V 
   3. Malanukha, Aleksey L 
   4. Kireev, Yuriy V 
   5. Dobshik, Vadim G 
   6. Fidarov, Aleksandr V 
   7. Perelaznyy, Vladilen V 
   8. Shvankov, Andrey V 
   9. Dmitriev, Pavel V 
  10. Noryshev, Igor A 

Open Lady
   1. Maksimenko, Elena V (RUS)
   2. Nurlatova, Olga A 
   3. Lomova, Mariya B 
   4. Stafeeva, Yana V 
   5. Kirshneva, Larisa V