Match Results


Archangel Michael Cup - Second Round

Match Date: 2016-05-12
Match Discipline: Handgun
Match Director: Titov Vladimir/Lyubor Novak
Range Master: Stanislav Grubiak, Jiri Sery
Stats Director: Jan JUMBO Stanek

Open 
   1. Kamenicek, Martin (CZE)
   2. Boyarkin, Viktor 
   3. Khalitov, Roman R 
   4. Sannikov, Pavel V 
   5. Vdovin, Evgeniy A 
   6. Tretyakov, Anton S 
   7. Ermolaev, Aleksandr V 
   8. Karelina, Alyena V 
   9. Sokolov, Dmitriy V 
  10. Burakin, Evgeniy S 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Titov, Vladimir 
   4. Gubin, Ilya N 
   5. Petrushin, Evgeniy B 
   6. Fyedorov, Roman V 
   7. Gura, Evgeniy A 
   8. Melnikov, Evgeniy Y 
   9. Deledivka, Vitaliy S 
  10. Nemykin, Nikita M 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Bogatirev, Aleksey 
   4. Ashikhmin, Dmitriy V 
   5. Travkin, Artem A 
   6. Solovich, Oleg M 
   7. Kuzmin, Igor E 
   8. Anashkin, Andrey G 
   9. Rasnetsov, Andrey S 
  10. Yakimov, Evgeniy Y 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Voyno, Aleksey A 
   3. Ushakov, Mikhail A 
   4. Gubich, Georgiy N 
   5. Elkin, Aleksandr M 
   6. Godov, Ivan A 
   7. Svyazhin, Yuriy V 
   8. Tabachenko, Ekaterina V 
   9. Deledivka, Inna V 
  10. Vakhaniya, Ramazi R 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Olga V (RUS)
   2. Melkova, Olga L 
   3. Kostromina, Svetlana V 
   4. Gribanova, Irina S 
   5. ** Abramova, Tatyana M ** 

Production Lady
   1. Tabachenko, Ekaterina V (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Shevchenko, Natalya V 
   4. Vasileva, Galina B 
   5. Stadolnik, Olga V 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Petrushin, Evgeniy B 
   3. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   4. Medvednikov, Oleg V 
   5. Serdyukov, Aleksey V 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Yakovlev, Oleg G 
   4. Kabanov, Petr I 
   5. Sokolov, Vladimir Y