Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2013-07-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Glotenko Aleksandr
Range Master: Abbasov Ruslan
Stats Director: Nagornyy Viktor

Open 
   1. Vasin, Vitaliy (UKR)
   2. Klenov, Oleg S 
   3. Braginsky, Igor 
   4. Okhrymchuk, Dmytro O 
   5. Razumnyy, Andrey V 
   6. Shalnyev, Viktor 
   7. Kovalchuk, Andrii 
   8. Shapovalov, Denis 
   9. Fonaryov, Oleg 
  10. Volodin, Sergiy 

Standard 
   1. Zagurnyi, Igor (UKR)
   2. Zamerets, Alexander 
   3. Shymchenko, Aleksandr 
   4. Portianko, Pavlo P 
   5. Badera, Vasyl 
   6. Pushkarov, Olexiy 
   7. Kovalchuk, Yuriy 
   8. Shchybria, Mykola 
   9. Yaryna, Dmytro W 
  10. Leusenko, Peter 

Standard Manual 
   1. Pedchenko, Vitalii (UKR)
   2. Streltsov, Sergii 
   3. Zinchenko, Oleksandr 
   4. Stadnik, Roman 
   5. Topilin, Ievgen 
   6. Kosheviy, Oleksii 
   7. Klymenko, Vadym 
   8. Savchenko, Aleksandr N 
   9. Nagornyy, Viktor 
  10. Kuropyatnik, Volodymyr E