Match Results


Russian Shotgun Cup, Final Round

Match Date: 2013-08-31
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Shutov, Sergei
Range Master: Shutov, Sergei
Stats Director: Ermizin, Alexander

Open 
   1. Mubarakov, Ramazan (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Zalichev, Aleksandr 
   4. Ilin, Vsevolod 
   5. Minakov, Evgeniy 
   6. Ivashko, Aleksandr 
   7. Khalitov, Roman 
   8. Koshkin, Ivan 
   9. Kirisenko, Andrey 
  10. Languev, Ivan 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy (RUS)
   2. Shevchenko, Sergey 
   3. Chamyan, Vladimir 
   4. Verkholantsev, Aleksandr 
   5. Kabakov, Aleksandr 
   6. Nabatov, Sergey 
   7. Korovchenko, Aleksandr 
   8. Popov, Alex 
   9. Okhotnikov, Yuriy 
  10. Dikarev, Andrey 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr 
   3. Korkodinov, Vladimir 
   4. Elistratov, Andrey 
   5. Sivkov, Sergey 
   6. Ivanov, Ruslan 
   7. Alekseenko, Aleksey 
   8. Maslyaev, Aleksey 
   9. Kudryavtsev, Andrey 
  10. Shestoperov, Pavel 

Modified 
   1. Myagkikh, Roman (RUS)
   2. Ryazantsev, Dmitriy 
   3. Gunichev, Alex 
   4. Shutov, Aleksandr 
   5. Tatarkin, Aleksey 
   6. Nevolin, Aleksey 
   7. Yakovlev, Vladimir 
   8. Dudarev, Ilya 
   9. Shalnov, Aleksandr 
  10. Zasukhin, Konstantin