Match Results


Russian Shotgun Cup, Final Round

Match Date: 2013-08-31 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Shutov, Sergei 
Range Master: Shutov, Sergei 
Stats Director: Ermizin, Alexander 

Open 
   1. Mubarakov, Ramazan (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Zalichev, Aleksandr 
   4. Ilin, Vsevolod 
   5. Minakov, Evgeniy 
   6. Ivashko, Aleksandr 
   7. Khalitov, Roman 
   8. Koshkin, Ivan 
   9. Kirisenko, Andrey 
  10. Languev, Ivan 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy (RUS)
   2. Shevchenko, Sergey 
   3. Chamyan, Vladimir 
   4. Verkholantsev, Aleksandr 
   5. Kabakov, Aleksandr 
   6. Nabatov, Sergey 
   7. Korovchenko, Aleksandr 
   8. Popov, Alex 
   9. Okhotnikov, Yuriy 
  10. Dikarev, Andrey 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr 
   3. Korkodinov, Vladimir 
   4. Elistratov, Andrey 
   5. Sivkov, Sergey 
   6. Ivanov, Ruslan 
   7. Alekseenko, Aleksey 
   8. Maslyaev, Aleksey 
   9. Kudryavtsev, Andrey 
  10. Shestoperov, Pavel 

Modified 
   1. Myagkikh, Roman (RUS)
   2. Ryazantsev, Dmitriy 
   3. Gunichev, Alex 
   4. Shutov, Aleksandr 
   5. Tatarkin, Aleksey 
   6. Nevolin, Aleksey 
   7. Yakovlev, Vladimir 
   8. Dudarev, Ilya 
   9. Shalnov, Aleksandr 
  10. Zasukhin, Konstantin