Match Results


7th Kalashnikov Rifle Tournament

Match Date: 2013-09-12 
Match Discipline: Rifle 
Match Director: Mishuk Aleksandr 
Range Master: Mironov Pavel 
Stats Director: Chubukov Dmitri 

Open Semi-Auto 
   1. Ryibalkin Oleg (RUS)
   2. Kirisenko Andrei 
   3. Perebeynos Dmitriy 
   4. Boyarkin Vladimir 
   5. Vladimirov Anton 
   6. Miroshnichenko S 
   7. Koshkin Ivan 
   8. Belov M 
   9. Korotaev Dmitriy 
  10. Novikov Aleksandr 

Standard Semi-Auto 
   1. Malishev Andrey (RUS)
   2. Alborov Alan 
   3. Konev Vitali 
   4. Shetinin Sergey 
   5. Tuhfatullin Anvar 
   6. Mishuk Aleksandr 
   7. Zelenev Evgeniy 
   8. Kobzev Denis 
   9. Ryahovskih Igor 
  10. Levin Maksim