Match Results


Adygeya Republic Open Shotgun Champinship

Match Date: 2018-03-30
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Komarnitskiy A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Kovalenko M.V.

Open 
   1. Babkin, Ivan Y (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Lykov, Aleksandr A 
   5. Kichaykin, Maksim S 
   6. Orlov, Sergey V 
   7. Tkachev, Pavel A 
   8. Golovanov, Stanislav A 
   9. Dorin, Stanislav A 
  10. Klyuchevskiy, Sergey A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Malanukha, Aleksey L 
   6. Skopin, Maksim Y 
   7. Demyanov, Egor A 
   8. Vishnyakov, Aleksey S 
   9. Batanov, Vadim A 
  10. Simakov, Aleksey Y 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Orlov, Pavel V 
   3. Kozmin, Viktor V 
   4. Zakharov, Denis V 
   5. Sarabskiy, Anton O 
   6. Urbanovich, Anton V 
   7. Kapliev, Andrey V 
   8. Pegachev, Daniil S 
   9. Kryuchkov, Oleg V 
  10. Evtukhov, Andrey V 

Modified 
   1. Goncharov, Mikhail V (RUS)
   2. Shvankov, Andrey V 
   3. Lisimenko, Viktor V 
   4. Chaban, Yuriy V 
   5. Safonov, Vladimir A 
   6. Ivashko, Aleksandr V 
   7. Karaev, Timur V 
   8. Bessonov, Sergey V 
   9. Buslov, Maksim Y 
  10. Perelaznyy, Vladilen V 

Open Lady
   1. Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Nurlatova, Olga A 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Kireytseva, Mariya V 
   5. Lomova, Mariya B