Match Results


Archangel Michael Cup - Final Round

Match Date: 2016-11-11
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lubor Novak
Range Master: Kurt Kreuzer
Stats Director: Petr Svrcek

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Kalita, Vladimir A 
   4. Melnikov, Evgeniy Y 
   5. Petrushin, Evgeniy B 
   6. Pakhomov, Danila I 
   7. Efimova, Elena E 
   8. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   9. Gura, Evgeniy A 
  10. Sologub, Ilya A 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Ashikhmin, Dmitriy V 
   4. Bogatyryev, Aleksey A 
   5. Kolobov, Aleksey V 
   6. Travkin, Artem A 
   7. Rasnetsov, Andrey S 
   8. Zaytsev, Yuriy K 
   9. Yakimov, Evgeniy Y 
  10. Anashkin, Andrey G 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy V 
   3. Voyno, Aleksey A 
   4. Neshel, Andrey M 
   5. Ivaskevicius, Saulius V 
   6. Sumin, Pavel A 
   7. Elkin, Aleksandr M 
   8. Berdnikov, Sergey M 
   9. Gordienko, Ekaterina D 
  10. Markov, Aleksandr G 

Production Lady
   1. Gordienko, Ekaterina D (RUS)
   2. Tabachenko, Ekaterina V 
   3. Kuznetsova, Olga V 
   4. Pilipenko, Yulianna I 
   5. Komarova, Alena A 

Production Junior
   1. Kozhukhov, Mikhail A (RUS)
   2. Morozova, Anastasiya A 
   3. Pyatkov, Pavel A 
   4. Shabanov, Maksim D 
   5. Glazov, Gleb D 

Standard Senior
   1. Petrushin, Evgeniy B (RUS)
   2. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   3. Serdyukov, Aleksey V 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Prokhorov, Aleksandr V 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Panov, Yuriy G 
   4. Kozhurov, Igor P 
   5. Kalinin, Oleg S