Match Results


Russian Shotgun Cup, First Round

Match Date: 2013-07-20 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Alexandr Romanuk 
Range Master: Andrei Fedorov 
Stats Director: Victoria Makovetskaya 

Open 
   1. Khalitov Roman (RUS)
   2. Ilin Vsevolod 
   3. Orlov Sergey 
   4. Kirisenko Andrey 
   5. Ilin Aleksandr 
   6. Minakov Evgeniy 
   7. Mubarakov Ramazan 
   8. Ivashko Aleksandr 
   9. Shorvaev Aleksandr 
  10. Ozerskiy Sergey 

Standard 
   1. Chamyan Vladimir (RUS)
   2. Konov Sergey 
   3. Shevchenko Sergey 
   4. Verkholantsev Aleksandr 
   5. Petukhov Aleksandr 
   6. Fedorov Dmitriy 
   7. Kabakov Aleksandr 
   8. Minakov Yuriy 
   9. Vovk Dmitriy 
  10. Korovchenko Aleksandr 

Open Lady
   1. Shvarts Mariya (RUS)
   2. Karelina Alyena 
   3. Korobeynik Tatyana 
   4. Rumyantseva Natalya 
   5. Tyapkina Vera