Match Results


Russian Handgun Cup, Final Round

Match Date: 2013-12-04
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vyacheslav Denisov
Range Master: Artem Rojkov
Stats Director: Natalia Nesterova

Open 
   1. Rudov Sergey (RUS)
   2. Boyarkin Viktor 
   3. Smirnov Filipp 
   4. Titov Vladimir 
   5. Sannikov Pavel 
   6. Ostrovskiy Dmitriy 
   7. Agafonov Aleksey 
   8. Pan Sergey 
   9. Vdovin Evgeniy 
  10. Pay Boris 

Standard 
   1. Batki György (HUN)
   2. Onshin Nikolay 
   3. Midgley Gregory 
   4. Kopyilov Aleksey 
   5. Tassone Gregorio 
   6. Gubin Ilya 
   7. Nemyikin Mihail 
   8. Kondruh Anatoliy 
   9. Plotnikov Aleksandr 
  10. Shavrin Aleksandr 

Classic 
   1. Bogatyirev Aleksey (RUS)
   2. Andreev Sergey 
   3. Denischuk Andrey 
   4. Solovich Oleg 
   5. Travkin Artem 
   6. Glagolev Nikolay 
   7. Borgström Stefan 
   8. Moiseenko Andrey 
   9. Kolosov Oleg 
  10. Smakotin Igor 

Production 
   1. Guschina Mariya (RUS)
   2. Voyno Aleksey 
   3. Ivashkyavichus Saulyus 
   4. Venetskiy Aleksandr 
   5. Tihomirov Dmitriy 
   6. Voyno Aleksandr 
   7. Danilovich Pavel 
   8. Lunin Aleksandr 
   9. Nikitin Oleg 
  10. Hramov Egor 

Standard Lady
   1. Chernenko Anastasiya (RUS)
   2. Kutukova Elena 
   3. Barinova Mira 
   4. Byikova Natalya 
   5. Efimova Elena 

Production Lady
   1. Guschina Mariya (RUS)
   2. Vasileva Vera 
   3. Makarova Tatyana 
   4. Deledivka Inna 
   5. Yafremava Alena 

Standard Senior
   1. Efimov Evgeniy (RUS)
   2. Rudenko Aleksey 
   3. Popenkov Igor 
   4. Shutov Sergey 
   5. Terentev Sergey 

Production Senior
   1. Markov Aleksandr (RUS)
   2. Venetskiy Aleksandr 
   3. Popov Aleksandr 
   4. Medvednikov Oleg 
   5. Kabanov Petr