Match Results


Ukraine Handgun Open

Match Date: 2013-10-20
Match Discipline: Handgun
Match Director: Milyukov Alexandr
Range Master: Abbasov Ruslan
Stats Director: Yefimovych Viktor

Standard 
   1. Shevchenko, Sergii (UKR)
   2. Fedorchuk, Alex 
   3. Galagan, Vasiliy 
   4. Volochaev, Denis 
   5. Romanchuk, Maksim 
   6. Dudenko, Aleksey 
   7. Yereschenko, Vitaliy I 
   8. Kovalchuk, Andrii 
   9. Bezvershenko, Denis 
  10. Palelylka, Aleksandr A 

Production 
   1. Tautiev, Zaur N (UKR)
   2. Luzhevskyi, Ruslan 
   3. Karpenko, Valeriy 
   4. Milyukov, Alexander 
   5. Kalenyk, Igor 
   6. Lvovich, Sergii S 
   7. Lazariev, Dmytro 
   8. Abbasov, Ruslan 
   9. Kucheryavenko, Roman M 
  10. Tsinkovsky, Vladimir