Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2010-10-17 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Alexander Milyukov 
Range Master: Ruslan Abbasov 
Stats Director: Andrij Porokhnyak 

Open 
   1. Shymchenko, Alexander (UKR)
   2. Braginskij, Igor 
   3. Plyuhin, Vadim 
   4. Sharvarko, Georgii 
   5. Shalnyev, Victor 
   6. Petrov, Oleg 
   7. Vasin, Vitaliy 
   8. Svichinskij, Sergej 
   9. Lysenko, Aleksandr 
  10. Shapovalov, Denis 

Standard 
   1. Milyukov, Alexander (UKR)
   2. Bergelson, Yurij 
   3. Kolyada, Pavlo 
   4. Zagurnyi, Igor 
   5. Liakh, Viktor 
   6. Proskuryakov, Andrej 
   7. Mitrofanov, Artem 
   8. Portyanko, Pavel 
   9. Zamerets, Aleksandr 
  10. Yelanskiy, Igor 

Standard Manual 
   1. Streltsov, Sergii (UKR)
   2. Zbaranskyy, Vladyslav 
   3. Khrestin, Oleksandr 
   4. Abbasov, Ruslan 
   5. Vasilchuk, Aleksandr 
   6. Dmytruk, Vadim 
   7. Knysh, Maksym 
   8. Grinchuk, Alexander 
   9. Pedchenko, Vitalii 
  10. Nagorny, Viktor