Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2010-10-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Alexander Milyukov
Range Master: Ruslan Abbasov
Stats Director: Andrij Porokhnyak

Open 
   1. Shymchenko, Alexander (UKR)
   2. Braginskij, Igor 
   3. Plyuhin, Vadim 
   4. Sharvarko, Georgii 
   5. Shalnyev, Victor 
   6. Petrov, Oleg 
   7. Vasin, Vitaliy 
   8. Svichinskij, Sergej 
   9. Lysenko, Aleksandr 
  10. Shapovalov, Denis 

Standard 
   1. Milyukov, Alexander (UKR)
   2. Bergelson, Yurij 
   3. Kolyada, Pavlo 
   4. Zagurnyi, Igor 
   5. Liakh, Viktor 
   6. Proskuryakov, Andrej 
   7. Mitrofanov, Artem 
   8. Portyanko, Pavel 
   9. Zamerets, Aleksandr 
  10. Yelanskiy, Igor 

Standard Manual 
   1. Streltsov, Sergii (UKR)
   2. Zbaranskyy, Vladyslav 
   3. Khrestin, Oleksandr 
   4. Abbasov, Ruslan 
   5. Vasilchuk, Aleksandr 
   6. Dmytruk, Vadim 
   7. Knysh, Maksym 
   8. Grinchuk, Alexander 
   9. Pedchenko, Vitalii 
  10. Nagorny, Viktor