Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2008-06-05
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Pivovar Alexander
Range Master: Kruchin Vitaliy
Stats Director: Gulin Vladimir

Open 
   1. Novikov, Vladimir V (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy B 
   3. Minakov, Evgeniy Y 
   4. Vilents, Pavel V 
   5. Abrosimov, Alexander A 
   6. Shorikov, Alexander 
   7. Delomudrov, Dmitriy 
   8. Travkin, Artjom 
   9. Ilin, Vsevolod V 
  10. Lipatov, Sergey 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy A (RUS)
   2. Pushkov, Sergey P 
   3. Vikharev, Andrey I 
   4. Avdeev, Kirill V 
   5. Danilovitch, Pavel V 
   6. Vershinin, Vladimir A 
   7. Bodinov, Andrey V 
   8. Shevchenko, Sergey V 
   9. Verholantcev, Alexander P 
  10. Letunov, Mikhail A 

Standard Manual 
   1. Zamula, Vitaliy (RUS)
   2. Petukhov, Alexander G 
   3. Larin, Maxim 
   4. Salikov, Oleg 
   5. Spivak, Sergey N 
   6. Zinoviev, Roman S 
   7. Yakovlev, Sergey 
   8. Skvortcov, Sergey 
   9. Danilov, Yuriy M 
  10. Masliaev, Alexey A 

Modified 
   1. Voino, Alexey (RUS)
   2. Lukin, Evgeny 
   3. Petrov, Andrey V 
   4. Chernousov, Dmitriy I 
   5. Gulin, Vladimir A 
   6. Gunichev, Andrey 
   7. Samodumskiy, Stanislav 
   8. Repin, Dmitriy 
   9. Gendin, Alexey 
  10. Kapturenko, Denis