Match Results


Russian Cup, Handgun, Round 2

Match Date: 2019-05-31
Match Discipline: Handgun
Match Director: Pichugin A.V.
Range Master: Shutov S.A.
Stats Director: Deryabin Igor

Open 
   1. Lavrinenko, Andrey A (RUS)
   2. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   3. Sannikov, Pavel V 
   4. Petrykin, Dmitriy P 
   5. Ilin, Sergey A 
   6. Dashuk, Andrey S 
   7. Taldykin, Vitaliy Y 
   8. Garipov, Bulat A 
   9. Burchuladze, Nikolay S 
  10. Sokolov, Dmitriy V 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Lunin, Aleksandr A 
   3. Kalita, Vladimir A 
   4. Elbaev, Anzor B 
   5. Saprykin, Andrey V 
   6. Pashkov, Gurgen G 
   7. Tsapin, Igor V 
   8. Deledivka, Vitaliy S 
   9. Talyshev, Dmitriy A 
  10. Zaugolnikov, Ivan V 

Classic 
   1. Petrushin, Evgeniy B (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Rozanov, Yuriy A 
   4. Mitishev, Rizvan R 
   5. Pushkarev, Sergey A 
   6. Altynov, Maksim E 
   7. Andreev, Sergey B 
   8. Chulenko, Yan V 
   9. Suetin, Artem G 
  10. Potekhin, Viktor Y 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Novikov, Dmitriy S 
   3. Fyedorov, Roman V 
   4. Neshel, Andrey M 
   5. Panachev, Leonid G 
   6. Getmanovich, Vladimir Z 
   7. Miroshnichenko, Aleksey V 
   8. Deryabin, Igor S 
   9. Pishchulyev, Aleksey V 
  10. Pochepko, Andrey I 

Standard Lady
   1. Terenteva, Aleksandra K (RUS)
   2. Ekkert, Natalya Y 
   3. Sadykova, Ekaterina V 
   4. Ilina, Mariya I 
   5. Danchenko, Tatyana E 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Kazakova, Ekaterina V 
   4. Gordienko, Ekaterina D 
   5. Merkulova, Yuliya A 

Standard Senior
   1. Ternovskiy, Aleksey I (RUS)
   2. Chegodaev, Sergey N 
   3. Khramykh, Sergey A 
   4. Suslov, Andrey I 
   5. Stefanyuk, Vadim S 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Myasnikov, Andrey O 
   4. Pakhomov, Dmitriy P 
   5. Ivanov, Aleksandr I