Match Results


Southern Frontier

Match Date: 2018-03-23
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Andrei Fjodorov

Standard 
   1. Elbaev, Anzor B (RUS)
   2. Sigunyaev, Aleksey V 
   3. Kokurin, Gennadiy L 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Dashuk, Andrey S 
   6. Makoev, Alibek R 
   7. Podkorytov, Aleksey S 
   8. Filippov, Nikolay A 
   9. Foka, Bogdan O 
  10. Khramykh, Sergey A 

Classic 
   1. Bogatyryev, Aleksey A (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Chaychenko, Dmitriy V 
   4. Nikitin, Konstantin I 
   5. Smirnaya, Darya S 
   6. Morozova, Darya A 
   7. Karamyshev, Yuriy N 
   8. Davidenko, Alla I 
   9. ** Sorokin, Aleksandr S ** 
  10. ** Deych, Margarita N ** 

Production 
   1. Kalimullin, Aleksey R (RUS)
   2. Kokin, Aleksey N 
   3. Zudin, Dmitriy I 
   4. Vyskrebtsev, Aleksey E 
   5. Mistyukov, Mikhail Y 
   6. Sokolov, Aleksey N 
   7. Martynenko, Igor V 
   8. Mutovkin, Aleksandr S 
   9. Kambekov, Taymuraz A 
  10. Bugaenko, Yuliya Y